بهترین پلن فالور را انتخاب کنیدپلن های استثنائی ایران پارس
بدون هزینه های پنهان
فالور فالور هدفمند
۱۰۰۰ فالور۷,۰۰۰/هزارتومان ۱۵,۰۰۰ فالور۱۰۲,۰۰۰/هزارتومان
  • فالور واقعی و ایرانی
  • بدون نیاز به پسورد شما
  • ثبت سفارش بعداز پرداخت
  • انجام سفارش بعداز 24ساعت
  • پبج شما نباید قفل باشد
  • فالور واقعی و ایرانی
  • بدون نیاز به پسورد شما
  • ثبت سفارش بعداز پرداخت
  • انجام سفارش بعداز 72ساعت
  • پبج شما نباید قفل باشد
محبوب ترین
فالور فالور هدفمند
۳۰۰۰ فالور۲۱,۰۰۰/هزارتومان ۲۰۰۰۰ فالور۱۴۰,۰۰۰/هزارتومان
  • فالور واقعی و ایرانی
  • بدون نیاز به پسورد شما
  • ثبت سفارش بعداز پرداخت
  • انجام سفارش بعداز 24ساعت
  • پبج شما نباید قفل باشد
  • فالور واقعی و ایرانی
  • بدون نیاز به پسورد شما
  • ثبت سفارش بعداز پرداخت
  • انجام سفارش بعداز 72ساعت
  • پبج شما نباید قفل باشد
فالور فالور هدفمند
۸۰۰۰ فالور۵۶,۰۰۰/هزارتومان ۳۰۰۰۰ فالور۲۱۰,۰۰۰/هزارتومان
  • فالور واقعی و ایرانی
  • بدون نیاز به پسورد شما
  • ثبت سفارش بعداز پرداخت
  • انجام سفارش بعداز 24ساعت
  • پبج شما نباید قفل باشد
  • فالور واقعی و ایرانی
  • بدون نیاز به پسورد شما
  • ثبت سفارش بعداز پرداخت
  • انجام سفارش بعداز 72ساعت
  • پبج شما نباید قفل باشد
بهترین پلن لایک را انتخاب کنید
لایک لایک ایرانی
۱۰۰۰ لایک۲,۹۰۰/هزارتومان ۱۵,۰۰۰ لایک۴۳,۵۰۰/هزارتومان
  • لایک واقعی و ایرانی
  • بدون نیاز به پسورد شما
  • ثبت سفارش بعداز پرداخت
  • انجام سفارش بعداز 24ساعت
  • پبج شما نباید قفل باشد
  • لایک واقعی و ایرانی
  • بدون نیاز به پسورد شما
  • ثبت سفارش بعداز پرداخت
  • انجام سفارش بعداز 72ساعت
  • پبج شما نباید قفل باشد
لایک لایک ایرانی
۳۰۰۰ لایک۸,۷۰۰/هزارتومان ۲۰۰۰۰ لایک۵۸,۰۰۰/هزار تومان
  • لایک واقعی و ایرانی
  • بدون نیاز به پسورد شما
  • ثبت سفارش بعداز پرداخت
  • انجام سفارش بعداز 24ساعت
  • پبج شما نباید قفل باشد
  • لایک واقعی و ایرانی
  • بدون نیاز به پسورد شما
  • ثبت سفارش بعداز پرداخت
  • انجام سفارش بعداز 72ساعت
  • پبج شما نباید قفل باشد
محبوب ترین
لایک لایک هدفمند
۸۰۰۰ فالور۲۳,۲۰۰/هزارتومان ۳۰۰۰۰ فالور۸۷,۰۰۰/هزارتومان
  • فالور واقعی و ایرانی
  • بدون نیاز به پسورد شما
  • ثبت سفارش بعداز پرداخت
  • انجام سفارش بعداز 24ساعت
  • پبج شما نباید قفل باشد
  • فالور واقعی و ایرانی
  • بدون نیاز به پسورد شما
  • ثبت سفارش بعداز پرداخت
  • انجام سفارش بعداز 72ساعت
  • پبج شما نباید قفل باشد
بهترین پلن بازدید را انتخاب کنید
بازدید بازدید ایرانی
۱۰۰۰ بازدید۱,۹۰۰/هزارتومان ۱۵,۰۰۰ بازدید۲۸,۵۰۰/هزارتومان
  • بازدید واقعی و ایرانی
  • بدون نیاز به پسورد شما
  • ثبت سفارش بعداز پرداخت
  • انجام سفارش بعداز 24ساعت
  • پبج شما نباید قفل باشد
  • بازدید واقعی و ایرانی
  • بدون نیاز به پسورد شما
  • ثبت سفارش بعداز پرداخت
  • انجام سفارش بعداز 72ساعت
  • پبج شما نباید قفل باشد
بازدید بازدید ایرانی - اینستاگرام
۳۰۰۰ بازدید۶,۰۰۰/هزارتومان ۲۰۰۰۰ بازدید۳۸,۰۰۰ /هزار تومان
  • بازدید واقعی و ایرانی
  • بدون نیاز به پسورد شما
  • ثبت سفارش بعداز پرداخت
  • انجام سفارش بعداز 24ساعت
  • پبج شما نباید قفل باشد
  • بازدید واقعی و ایرانی
  • بدون نیاز به پسورد شما
  • ثبت سفارش بعداز پرداخت
  • انجام سفارش بعداز 72ساعت
  • پبج شما نباید قفل باشد
محبوب ترین
بازدید بازدید هدفمند - اینستاگرام
۸۰۰۰ فالور۱۵,۲۰۰/هزارتومان ۳۰۰۰۰ فالور۵۷,۰۰۰/هزارتومان
  • فالور واقعی و ایرانی
  • بدون نیاز به پسورد شما
  • ثبت سفارش بعداز پرداخت
  • انجام سفارش بعداز 24ساعت
  • پبج شما نباید قفل باشد
  • فالور واقعی و ایرانی
  • بدون نیاز به پسورد شما
  • ثبت سفارش بعداز پرداخت
  • انجام سفارش بعداز 72ساعت
  • پبج شما نباید قفل باشد
!سوالات متداول شمابرای پاسخ به آبجکت های ذهنتان
در مرکز کمک ها سوالات خود را بیان کنید
آیا اگر پیج من پرایوت باشد میتوانم سفارش ثبت کنم ؟

بله؛ هیچ مشکلی وجود نداد فقط حین تکمیل سفارش باید شماره تلفن یا ایدی خود را وارد کنید تا کارشناسان ما لحظه استارت سفارش شما را بهتون اطلاع بدن و شما هم پیج خود را از حالت پرایوت به حالت عمومی در بیاورید و در زمان اتمام سفارش شما بهتون اطلاع داده خواهد شد که پیج خود را به حالت پرایوت در بیاورید .

چقدر زمان میبرد سفارش من تکیمل شود ؟

از لحظه سفارش شما تا مدت 72 ساعت سفارش شما از حالت در حال انجام به تکمیل شده در خواهد آمد , طی انجام سفارش شما میتوانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا از روند پیشرفت سفارش مطلعتون کنند .